“Wij hebben baat bij nieuwsgierige mensen.”

Gepubliceerd

  • magnatech3
  • magnatech4
  • magnatech5
  • magnatech1

Aan de buitenkant is het niet af te zien, maar Magnatech in Dronten is een wereldwijde speler op de markt van pijplijnbouw en -fabricage. Hetty Klavers spreekt met Ralph Wijnholds, de tweede generatie in dit familiebedrijf.

Ralph heeft krap een uur voor me, inclusief een bliksembezoekje aan de ‘werkvloer’. Genoeg om onder de indruk te raken van dit bedrijf dat in Nederland eigenlijk niet actief is, maar des te meer in vele buitenlanden. Magnatech ontwikkelt en levert geïntegreerde oplossingen voor pijplijnbouw en -fabricage van bijvoorbeeld pijpspoelen of double jointing van standaard pijplengtes. Om dat te verduidelijken, vertelt Ralph over een complete double jointing plant dat het bedrijf leverde voor een project in Kazachstan. Het gehele project, inclusief gebouw, moest in 9 maanden worden opgeleverd. Er is 550 ton materiaal per truck van Nederland naar Kazachstan vervoerd. Dat vraagt naast heel veel techniek ook heel veel regeltechniek en teamwork van de 35 man die aan dit project hebben gewerkt.

Dat zijn maar deels mensen uit Dronten, al probeert Magnatech ook in de flexibele schil rond de vaste medewerkers zoveel mogelijk in de omgeving van Magnatech in te huren. Ralph gelooft in die lokale samenwerking, door bijvoorbeeld lokale subcontracten aan te gaan. Dat kost misschien wat meer, maar het is dan makkelijker om snel te kunnen opschalen.

De behoefte aan technisch personeel is breed: van universitair opgeleide mensen die vooral theoretisch zijn, tot mensen die in het veld willen sleutelen en repareren. Voor een groot deel worden mensen intern en ‘on the job’ getraind, dankzij goede lassers en welding engineers die helpen. Het vraagt wel het nodige van nieuwe medewerkers: de voertaal in het hele bedrijf is Engels, teamwerk is essentieel, de systemen van Magnatech zijn gerobotiseerd dus programmeren is een belangrijke vaardigheid, en er moeten soms exotische materialen worden gelast, wat ongebruikelijke technieken vraagt.

De opleidingen in huis zijn ook bedoeld voor de ‘locals’, en dat zijn gelukkig niet alleen maar mannen. Ralph vertelt dat hij zich inzet voor ‘local content development’: in Kazachstan werken inmiddels 165 lokale mensen die door Magnatech zijn opgeleid. In Nigeria blijken er veel vrouwen in de techniek te werken, en Ralph vindt het mooi om te zien hoe bedrijven zich daar qua organisatie en automatisering ontwikkelen.
Op mijn vraag wat hij in het Nederlandse onderwijs graag anders zou zien, komt het gesprek vooral op het imago van techniek. Techniek is zoveel meer dan vieze vingers, al is het maken van vieze vingers soms wel nodig om te doorgronden wat er gebeurt. Hoe schoon werken in de techniek kan zijn, laat Ralph zien op de werkvloer, waar een paar medewerkers in alle rust aan het werk zijn. Inclusief een stagiair uit Dronten, die na een bedrijfsbezoek zo enthousiast was dat hij hier wel aan de slag wilde.

Het uur is niet genoeg om door te praten over een paar dingen die Ralph een beetje zijdelings noemt: de vestiging in Boedapest, de uitbreidingsplannen in andere delen van de wereld, en de visionaire blik van Ralph op een heel ander onderwerp: flexibel, on demand transport per trein. Daar horen we binnenkort vast meer over.

Als voorzitter van de Regieraad Techniek Flevoland wil Hetty Klavers weten wat er speelt in de regio. Ze wil daarom elke maand een informeel bezoek brengen aan een bedrijf, een school of een project waar techniek centraal staat.
Wilt u Hetty Klavers ontvangen? Neem dan contact op met RTF-coördinator Marion Wichard.

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintShare