“Stel filosofie verplicht op het mbo”

Gepubliceerd

  • 2018-06-13-1
  • 2018-06-13-2

Het is geen familiebedrijf, maar voor ArendJan te Velde van FlevoICT voelt het wel een beetje zo. Hetty Klavers bezoekt het Dronter bedrijf dat van telecom naar ict is doorgegroeid, en inmiddels met Buro Flevo- in informatiemanagement doet.

In het kantoor waar ArendJan me ontvangt, herken ik het schilderij van een YouTube-filmpje. Hij deelt graag zijn kennis over ict, al is hij tegelijkertijd kritisch over de robotisering van de samenleving. De vanzelfsprekendheid waarmee dingen lijken te functioneren, ontneemt veel jongeren het zicht op de werkelijkheid erachter, en op het werk dat nodig is om iets te creëren, te laten ontstaan.

Bedachtzaam en tegelijkertijd beslist deelt ArendJan zijn kritische kijk op het onderwijs. Hij heeft ondertussen veel ervaring met stagiairs van het mbo. Een aantal is tot zijn volle tevredenheid blijven hangen in zijn bedrijf, geen kwaad woord daarover, maar bij veel andere mist hij gretigheid. Hij vindt het schoolsysteem teveel ‘gesystematiseerd’: een dwangbuis met onvoldoende ruimte voor de ambities van studenten. Het zou niet, of in elk geval niet alléén om het halen van een voldoende moeten gaan, maar óók om wat ze van hun leven maken. Een gezonde theoretische basis is noodzakelijk, maar ArendJan heeft sterk het gevoel dat het menselijke aspect nu onderbelicht is.

Als hij iets zou mogen veranderen in het mbo, dan zou hij filosofie verplicht stellen: leren denken, leren om perspectief te zien, op een systematische manier vraagstukken aan te pakken. Veel denkkracht kom nu al uit machines. Dat wordt alleen maar meer, en het is zaak daar grip op te houden. Eigenlijk maakt het volgens ArendJan uiteindelijk niet zoveel uit wat voor opleiding je doet: het vak leer je in de praktijk. Zoals je op school Frans leert, maar het pas in het land zelf écht onder de knie krijgt. Creativiteit, ambitie, de wil om iets te leren zijn volgens hem belangrijker dan de theoretische basis.

Ondanks zijn kritische blik op het onderwijs, kijkt ArendJan met vertrouwen naar de toekomst. Richtte hij zich met FlevoICT vooral op de ‘harde’ ict-infrastructuur voor mkb-bedrijven, met het nieuwe bedrijf Buro Flevo voegt hij daar informatiemanagement aan toe. Veel mkb-bedrijven realiseren zich niet over hoeveel data ze beschikken, en wat ze daarmee kunnen doen in hun bedrijfsprocessen. Werk waarvoor hij voornamelijk medewerkers op hbo-niveau nodig heeft, en tot nu toe ook heeft weten te vinden. Daarvoor kijkt hij naar schoolverlaters die hun opleiding hebben afgerond bij Windesheim Zwolle: die sluiten qua cultuur goed aan bij zijn bedrijf. Daarnaast zoekt hij het vooral in jonge mensen die elders al ervaring hebben opgedaan, maar vanwege de ruimte en betaalbare huizen graag in Dronten willen komen wonen, én een interessante baan willen.

Na afloop van het gesprek weet ik niet zeker of ik ArendJan niet té somber vind. Wel weet ik dat hij met zijn gedrevenheid heel goed zou kunnen bijdragen aan beter onderwijs. Dat kan via gastlessen of op een andere manier, maar hoe dan ook zullen mensen uit de praktijk als hij moeten helpen om het onderwijs naar het niveau te brengen dat het bedrijfsleven nodig heeft. Hopelijk pakt hij de handschoen op.

Als voorzitter van de Regieraad Techniek Flevoland wil Hetty Klavers weten wat er speelt in de regio. Ze wil daarom elke maand een informeel bezoek brengen aan een bedrijf, een school of een project waar techniek centraal staat.
Wilt u Hetty Klavers ontvangen? Neem dan contact op met RTF-coördinator Marion Wichard.

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintShare