Regieraad Techniek rondt af met advies voor alliantiecontract techniek

Voorzitter Hetty Klavers overhandigt rapport RTF aan gedeputeerde Jan-Nico Appelman.Op maandag 4 maart heeft de Regieraad Techniek Flevoland zijn observaties en aanbevelingen gepresenteerd aan gedeputeerde Jan-Nico Appelman. Het rapport is de opbrengst van een verkenning van de Regieraad naar de Flevolandse arbeidsmarkt voor de technische sectoren. Essentie van het advies: regie alleen is niet genoeg, stel daarom een “Regieraad 2.0” in met concrete uitvoeringskracht om het Flevolandse mkb te ondersteunen bij de aanpak van het tekort aan goed opgeleide technische mensen.

De Regieraad Techniek Flevoland is in 2016 voor drie jaar ingesteld als netwerkorganisatie met een uitsluitend bestuurlijke rol. Aanleiding was de zorgen over het gebrek aan voldoende en goed opgeleid personeel in de technische sectoren in Flevoland. Onder voorzitterschap van dijkgraaf Hetty Klavers is de regieraad is op verkenningsmissie gegaan om te kunnen adviseren over de noodzakelijke stappen. De verkenningsfase is nu afgerond met de constatering dat regie alleen niet voldoende is. Er is een concrete uitvoeringsagenda nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een alliantiecontract waarbij de brancheorganisaties, onderwijsinstellingen en de provincie gezamenlijke ambities vastleggen.

Continuïteit nodig

“Ik denk daarbij overigens meer aan een ‘regionaal alliantiecontract techniek’ dan aan een regieraad’, aldus Hetty Klavers. “Regie alleen blijkt niet voldoende voor het oplossen van het vraagstuk. Juist in Flevoland behoren veel technische bedrijven tot het kleinere mkb. Die vinden bijvoorbeeld moeilijk hun weg naar het onderwijs. Om die bedrijven te steunen en te kunnen laten groeien is concreter en vooral ook structureler inzet van menskracht en middelen nodig. Geen projecten die na een jaar weer stoppen, maar continuïteit.”

Provincie in de lead

Dat is ook het advies dat de regieraad aan de provincie heeft gegeven. “De provincie is verantwoordelijk voor het economisch beleid en in het verlengde daarvan de human capital agenda in Flevoland. De provincie is dus bij uitstek in de positie om hierin de lead te nemen en samen met de stakeholders te zorgen voor structuur en continuïteit.” Voorwaarde is wel dat alle belanghebbende partijen die gedeelde verantwoordelijkheid voelen en erkennen, maar daar twijfelt Hetty Klavers niet aan.

Vooruitblik

Gedeputeerde Jan Nico Appelman is blij met de eindrapportage. “Allereerst wil ik de leden van de regieraad hartelijk bedanken voor hun denkkracht, creativiteit en enthousiasme tijdens de afgelopen drie jaar.” Ook hij constateert dat human capital voor veel bedrijven, ook de grotere, een groeiende barrière is in hun economische ontwikkeling. “Het zal voor alle bestuurders een leidend thema worden. Ik zie dat voor de volgende statenperiode echt als een prioriteit in het economisch domein. De urgentie neemt alleen maar toe. We hebben alle partijen nodig om de uitdagingen in de techniek het hoofd te bieden.”

Download hier het eindrapport

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintShare