Regieraad Techniek Flevoland Site

Digileerkracht-cursisten zijn in tweetallen aan het werk.

Programmeren en andere digitale vaardigheden

Op 22 en 23 januari namen leerkrachten uit heel Flevoland deel aan de Digileerkracht-training: een stoomcursus digitale vaardigheden. De training was vooral bedoeld voor basisschoolleerkrachten die wat meer vertrouwd willen raken met programmeren en andere basisvaardigheden die tegenwoordig onmisbaar zijn in de klas.

DigiLeerkracht Rotterdam (foto: Mila van Egmond)

Nog plaatsen bij gratis training Digileerkracht

Er zijn nog plaatsen beschikbaar bij de training Digileerkracht voor Flevolandse leerkrachten in het basisonderwijs. De training is speciaal bedoeld voor juffen en meesters die weinig of geen ervaring hebben met programmeren en/of computational thinking, en die graag over de basiskennis en -vaardigheden willen beschikken. Deelname is helemaal gratis.

Techniek op school: lassen

“Meer vrijheid voor mbo-opleidingen”

Minister Van Engelshoven van Onderwijs wil mbo-instellingen meer vrijheid geven om te bepalen aan welke eisen studenten aan het eind van hun opleiding moeten voldoen. In de Tweede Kamer kondigde ze medio december een proef aan die het scholen mogelijk moet maken om af te wijken van de regels voor ‘kwalificatiedossiers’, waaraan ze zich nu moeten houden.

Charlaine Binda echte ambassadeur voor techniekopleidingen

Charlaine Binda volgde de opleidingen Bouwkunde en Electronica aan ROC Flevoland in Almere. In dit portret legt ze uit waarom, en waar deze opleidingen haar hebben gebracht. Een mooi portret van een jonge vrouw die laat zien dat techniek echt niet alleen voor jongens is. Ze toont zich een echte ambassadeur voor de technische opleidingen.