Provincie Flevoland

De provincie Flevoland onderschrijft het belang van goed opgeleide medewerkers in met name de technische sector.