Regieraad Techniek Flevoland Site

Stijn de Geus (FNV) ondertekent de samenwerkingsovereenkomst RTF onder toeziend oog van voorzitter Hetty Klavers. - Regieraad Techniek Flevoland

Regieraad Techniek Flevoland zet eerste stap

Donderdag 14 april kwam de Regieraad Techniek Flevoland voor het eerst bij elkaar. Deze eerste vergadering stond in het teken van het uitzetten van de grote lijnen. Ook tekenden de leden de samenwerkingsovereenkomst.

ChristenUnie Almere stelt vragen over Techniekpact

De Almeerse ChristenUnie heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het Techniekpact 2013. Dat pact werd indertijd opgesteld en ondertekend door de wethouder van toen, Ben Scholten, en moest onder meer het techniekonderwijs stimuleren om aan de vraag van technisch geschoold personeel te kunnen voldoen.