Regieraad Techniek Flevoland Site

ChristenUnie Almere stelt vragen over Techniekpact

De Almeerse ChristenUnie heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het Techniekpact 2013. Dat pact werd indertijd opgesteld en ondertekend door de wethouder van toen, Ben Scholten, en moest onder meer het techniekonderwijs stimuleren om aan de vraag van technisch geschoold personeel te kunnen voldoen.

Regieraad Techniek van start: initiatiefnemers aan de ketting

Met zo’n 60 aanwezigen was het op 21 januari volle bak bij Orfa Visser: de belangstelling voor de kick-off van de Regieraad Techniek Flevoland bleek groot. Een mix van bedrijfsleven, onderwijs en overheid was getuige van het letterlijk aanhaken van de tien initiatiefnemers. Met het tekenen van de intentieverklaring en de benoeming van Hetty Klavers tot voorzitter is de Regieraad Techniek Flevoland definitief van start.

Regieraad Techniek van start op 21 januari

Donderdag 21 januari geeft gedeputeerde Jan-Nico Appelman bij Orfa Visser in Dronten het startschot voor de Regieraad Techniek Flevoland. De Regieraad gaat initiatieven met elkaar verbinden die zich richten op voldoende aanbod aan technisch geschoold personeel in de provincie. Werkgevers- en werknemersorganisaties in de technische branches hebben samen met de provincie Flevoland het initiatief genomen voor de Regieraad.