Regieraad Techniek Flevoland Site

Welke skills zijn nodig voor de beroepen van de toekomst?

Tijdens de Jaarconferentie Techniekpact 2017 zullen alle deelnemers voorbij 2020 naar de wereld van technologie kijken en hierover met elkaar in gesprek gaan. Crossovers van techniek met andere sectoren laten namelijk zien dat technologie van invloed wordt op álle beroepen en iedereen raakt.

ICT-initiatief in Flevoland: 12 Heroes

Om de ICT-sector in Flevoland te versterken hebben twee Lelystadse bedrijven, Toomba en Extreme Media, met ondersteuning van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland een programma en een online platform ontwikkeld : www.12Heroes.nl. Doel: medewerkers interesseren voor en binden aan banen in de ICT-sector.

Op 30 mei 2017 gingen de wethouders René Peeters (Almere), Elly van Wageningen (Lelystad), Hans Wijnants (Noordoostpolder) en Wim van der Es (Zeewolde) in gesprek over parels en puzzels rond techniek in het primair onderwijs.

Parels & puzzels rond ‘techniek’ in het Flevolandse basisonderwijs

Wethouders, bestuurders van basisschoolkoepels en enkele andere betrokken partijen praatten 30 mei over ‘techniek’ in het basisonderwijs in Flevoland. Onder leiding van dagvoorzitter Willem de Jager ging het over de parels en puzzels, en over hoe onderzoekend en ontwerpend leren structureel ingebed zou kunnen worden in het primair onderwijs.

Elk jaar 20.000 technici tekort

De vraag naar technisch opgeleide vakmannen en -vrouwen neemt door de aanhoudende economische groei sterk toe. Als er niet meer jongeren in het MBO een technische opleiding gaan volgen, dreigt het landelijke tekort aan technici ieder jaar met 20.000 te groeien. Meer sturing van studenten is nodig om het tij te keren.