“Laat docenten verplicht een aantal weken per jaar stage lopen.”

Gepubliceerd

  • 2018-03-21-docentendomeindag3
  • 2018-03-21-docentendomeindag1
  • 2018-03-21-docentendomeindag2

Wetenschap en techniek, en het niemandland tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat was de titel van een workshop van Hetty Klavers voor MBO-techniekdocenten uit verschillende regio’s tijdens de Docenten Domeindag op 21 maart bij het MBO College in Almere. Het ging over wederzijdse beeldvorming, en manieren om de kloof te dichten.

Ik schuif nog snel wat extra stoelen in de kring: er is zelfs meer belangstelling dan waarop ik had gehoopt. In de loop van het workshop-uur blijkt dat de samenstelling gevarieerd is: van ervaren docenten die al meer dan dertig jaar in het vak zitten, tot jongere docenten die tot voor kort in het bedrijfsleven werkten, en nu als zij-instromer voor de klas staan. Dat levert interessante observaties uit heel verschillende invalshoeken op.

Ik hoef deze groep niet uit te leggen hoe hoog de nood is: er is een enorm tekort aan vakmensen in de technische sectoren, en dat probleem wordt de komende jaren niet minder. Zeker niet als er (te) weinig jongeren kiezen voor een technische opleiding, én daarna ook echt in de techniek aan de slag gaan. In mijn eigen organisatie, het waterschap, speelt het probleem ook: het geeft me de gelegenheid om de groep iets meer te vertellen over wat Waterschap Zuiderzeeland is en doet, en welk soort technische functies het waterschap biedt. Dat is ook een mooi bruggetje naar de eerste stelling: “Docenten moeten eerst zelf stage lopen bij de bedrijven om te weten hoe het werk in de praktijk is en wat bedrijven nodig hebben.”

Nadat de docenten in tweetallen een snelle inventarisatie van de pro’s en contra’s hebben geïnventariseerd, begint de discussie. Eerst een beetje aarzelend, maar allengs komen ze zo goed los dat we niet eens meer toekomen aan de andere stellingen die zijn voorbereid. De reacties variëren van een voorzichtig ‘contact houden is goed, maar een stage gaat te ver’ tot ‘je moet docenten verplicht en structureel een aantal weken per jaar stage laten lopen, bij verschillende bedrijven, anders lopen ze teveel achter op de ontwikkelingen.’
Vele haken en ogen passeren de revue: gaat het bedrijf niet teveel bepalen wat een leerling moet leren? In het onderwijs wordt veel naar geld gekeken, dus wie betaalt het als een docent op stage gaat? Krijgt een docent wel een reëel beeld als hij of zij enkele dagen meeloopt? En moet andersom de ondernemer ook niet vaker naar de school toe, om te begrijpen dat studenten een bredere basiskennis moeten hebben dan alleen wat het bedrijf nodig heeft?

Duidelijk is wel dat de meesten geen voorstander zijn van het Duitse model, dat leerling vooral opleidt voor één specifiek bedrijf. Om flexibel te kunnen inspelen op wat de markt vraagt, hebben de technici-in-spe juist 21e-eeuwse vaardigheden nodig. Die basis moeten ze op school leren. Waarbij de school natuurlijk in gesprek moet blijven met de ondernemer over de specifieke kennis die in het bedrijf nodig is.

Veel te snel is het uur om. Alle opmerkingen en suggesties geven me voldoende stof tot nadenken. Hopelijk zijn ook de docenten geïnspireerd tot pogingen om de kloof tussen (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven te dichten.

Als voorzitter van de Regieraad Techniek Flevoland wil Hetty Klavers weten wat er speelt in de regio. Ze wil daarom elke maand een informeel bezoek brengen aan een bedrijf, een school of een project waar techniek centraal staat.
Wilt u Hetty Klavers ontvangen? Neem dan contact op met RTF-coördinator Marion Wichard.

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintShare