‘Geef aandacht aan techniek bij de coalitieonderhandelingen’

De rol van gemeenten is relatief beperkt als het gaat om wetenschap en technologie in het onderwijs. Toch kunnen gemeenten een aanjagende en stimulerende rol spelen. De Regieraad Techniek Flevoland heeft daarom een aantal ideeën en suggesties in een brief aan de (in)formateurs op een rijtje gezet.

Nu de gemeenteraadsleden officieel zijn geïnstalleerd, gaan de gekozen partijen de komende weken intensief met elkaar in overleg om een coalitie te vormen en een programma voor de komende vier jaar vast te leggen.  Daarbij vraagt de Regieraad nu dus om extra aandacht voor ‘techniek’ in brede zin.

Gezonde toekomst

Het thema ‘techniek’ is geen afgebakend thema in de zin dat het te vatten is in één specifieke actie, maar het is wel een essentieel onderwerp voor een gezonde (economische) toekomst van elke gemeente. De raad staat immers voor de opgave om de huidige én de toekomstige generaties in de gemeente perspectief te bieden op een blijvend goede toekomst. Het gaat om talentontwikkeling in brede zin van de inwoners, en om de economie van de gemeente.

 

Lees hieronder de brief die de Regieraad heeft verzonden.

RTF-brief-aan-informateurs
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintShare