“Don’t be the bravest, be the safest!”

Gepubliceerd

  • 2018-02-05 15.02.26
  • 2018-02-05 14.05.09
  • 2018-02-05 14.57.33
  • 2018-02-05 15.01.16
  • 2018-02-05 15.02.45
  • 2018-02-05 15.03.14

Het internationale trainingscentrum in Emmeloord van het Duitse Enercon is een onopvallend gebouw op industrieterrein De Munt. Een windmolen ziet Hetty Klavers hier niet, maar toch worden hier jaarlijks honderden medewerkers getraind.

Ik ontmoet Marty Smulders, Technical Trainer en verantwoordelijk voor bijscholing van medewerkers die over de hele wereld de windmolens van het bedrijf onderhouden. Tijdens mijn bezoek zie ik een groep van Engelse en Waalse mannen een reddingsoefening doen, en als ik bedenk dat ze deze handelingen bij noodgevallen op tientallen meters hoogte uitvoeren, kan ik alleen maar met bewondering toekijken.

Het zijn niet alleen jongeren die hier worden opgeleid. Marty legt uit dat er veel zij-instromers zijn: mensen –meestal mannen- die zich aangetrokken voelen door de combinatie van techniek en een grote mate van verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en vrijheid in hun werk. Als bevoegd docent elektrotechniek vindt Marty dit ook wel prettig werken. ”De intrinsieke motivatie is bij ouderen vaak groot, jongeren vinden de regels vaak strikt.” Dat die regels zo strikt zijn heeft niet alleen te maken met Duitse degelijkheid: veiligheid moet voorop staan en dat is in dit trainingscentrum goed zichtbaar.

Ik ben blij te horen dat er contacten zijn met het beroepsonderwijs in de regio, al is dat nog bescheiden: er zijn weinig stagiairs bij Enercon. Dat heeft mogelijk te maken met de inmiddels vervagende scheiding die er in Nederland is tussen mechanische en elektrotechniek: in de relatief nieuwe windmolenbranche zijn monteurs nodig die op beide terreinen hun mannetje staan. Dat laatste letterlijk, helaas: bij de ruim 250 werknemers van Enercon in Nederland zijn er geen vrouwen in de functie servicemonteur. Ook Marty vindt dat jammer: hij ziet in buitenlandse groepen dat zij een positief effect hebben op de sfeer in de groep.

Dat de windenergiesector zich op dit moment niet zo manifesteert bij het voltijds-beroepsonderwijs heeft volgens Marty twee oorzaken: windenergie is op de arbeidsmarkt relatief klein en onbekend, en de inhoud van het werk is nog onbekend. Daarnaast kost de begeleiding van stagiairs bedrijven veel tijd. Waar Marty wel goede mogelijkheden ziet, zijn gastlessen op onder andere ROC’s. Onderhoudsmonteur voor windmolens is een relatief nieuw beroep, en hij zou graag zijn enthousiasme voor deze innovatieve branche overbrengen op jongeren. Liefst met een echte (zij het niet al te hoge) windmolen naast het huidige pand, zodat de trainingen completer en nog realistischer zijn. Ik beloof hem graag om terug te komen als die toren er is.

Als voorzitter van de Regieraad Techniek Flevoland wil Hetty Klavers weten wat er speelt in de regio. Ze wil daarom elke maand een informeel bezoek brengen aan een bedrijf, een school of een project waar techniek centraal staat.
Wilt u Hetty Klavers ontvangen? Neem dan contact op met RTF-coördinator Marion Wichard.

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintShare