Categorie: uit de RTF

nieuws over of uit de Regieraad Techniek Flevoland zelf

Voorzitter Hetty Klavers overhandigt rapport RTF aan gedeputeerde Jan-Nico Appelman.

Regieraad Techniek rondt af met advies voor alliantiecontract techniek

Op maandag 4 maart heeft de Regieraad Techniek Flevoland zijn observaties en aanbevelingen gepresenteerd aan gedeputeerde Jan-Nico Appelman. Het rapport is de opbrengst van een verkenning van de Regieraad naar de Flevolandse arbeidsmarkt voor de technische sectoren. Essentie van het advies: regie alleen is niet genoeg, stel daarom een “Regieraad 2.0” in met concrete uitvoeringskracht om het Flevolandse mkb te ondersteunen bij de aanpak van het tekort aan goed opgeleide technische mensen.

Hetty Klavers, voorzitter Regieraad Techniek Flevoland

RTF-voorzitter Hetty Klavers in Opzij Top100

Als enige Flevolandse staat Hetty Klavers in de OPZIJ Top 100. De dijkgraaf van Waterschap Zuiderzeeland is ook voorzitter van de Regieraad Techniek Flevoland. In die functie pleit ze regelmatig voor het aanwakkeren van de interesse bij meisjes voor techniek. 

Technisch bedrijfsleven ontmoet beroepsonderwijs op 10 april

Begin februari heeft TNO de resultaten van het Branche Innovatie Agenda voor de technische sectoren gepresenteerd aan de Regieraad Techniek Flevoland. Twee acties zijn al direct opgepakt: een LinkedIn-groep voor technische bedrijven in Flevoland, en een verdiepend onderzoek naar de aansluiting (technisch) onderwijs-arbeidsmarkt. Op maandag 10 april is er een ontmoetingsmarkt, met als doel een betere en structurele samenwerking. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Advies Regieraad aan BKL over arbeidsmarktplan

Diverse Lelystadse bedrijven hebben technische vacatures die ze maar moeilijk vervuld krijgen. Tegelijkertijd zijn er relatief veel werkzoekenden op mbo-niveau 2 en 3 die niet aan de bak komen. Bedrijfskring Lelystad wil laten onderzoeken hoe die mismatch is op te lossen. De RTF vindt de aanpak interessant.