Categorie: nieuws

Voorzitter Hetty Klavers overhandigt rapport RTF aan gedeputeerde Jan-Nico Appelman.

Regieraad Techniek rondt af met advies voor alliantiecontract techniek

Op maandag 4 maart heeft de Regieraad Techniek Flevoland zijn observaties en aanbevelingen gepresenteerd aan gedeputeerde Jan-Nico Appelman. Het rapport is de opbrengst van een verkenning van de Regieraad naar de Flevolandse arbeidsmarkt voor de technische sectoren. Essentie van het advies: regie alleen is niet genoeg, stel daarom een “Regieraad 2.0” in met concrete uitvoeringskracht om het Flevolandse mkb te ondersteunen bij de aanpak van het tekort aan goed opgeleide technische mensen.

Leven lang zelfsturend leren in het mbo

Laten we minder somberen, gebruikmaken van de bestaande infrastructuur, meer samenwerken en inzetten op een circulair mbo, waar studenten hun leven lang terugkomen om bij te leren. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het inspirerende debat tijdens het jaarlijkse mbo-diner op maandag 10 september in Hoofddorp.

Uitnodiging: Samen werken aan technisch vmbo in Flevoland

Tijdens de provinciale werkbijeenkomst “Samen werken aan technisch vmbo in Flevoland” gaan uiteenlopende spelers vanuit het onderwijs, het bedrijfsleven en de regionale overheid met elkaar het gesprek aan. Onderwerp is de toekomst van het technisch vmbo in Flevoland en de regionale planvorming in het kader van de investeringen uit het regeerakkoord. Ondernemers zijn zeer welkom!

Vrienden Vakcollege worden Vrienden Technisch beroepsonderwijs

De drie scholen voor voortgezet onderwijs in Lelystad gaan fuseren en een nieuwe onderwijsaanpak invoeren. Daarbij wordt het huidige Vakcollege geïntegreerd in het vmbo. Voor de ‘Vrienden van het Vakcollege’ aanleiding hun naam aan te passen.