Regieraad Techniek Flevoland Site

De productie- en assemblagehal is ruim opgezet.

“Het zijn toch bepaald niet de kolenmijnen”

Sinds een half jaar werkt Leendert van Marion bij Next Door Systems in Emmeloord als werkplaatschef. Hetty Klavers spreekt met hem over technisch onderwijs, over de moeite die hij heeft om goed technisch personeel te vinden en het aanboren van een nieuwe doelgroep: vrouwen.

Leven lang zelfsturend leren in het mbo

Laten we minder somberen, gebruikmaken van de bestaande infrastructuur, meer samenwerken en inzetten op een circulair mbo, waar studenten hun leven lang terugkomen om bij te leren. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het inspirerende debat tijdens het jaarlijkse mbo-diner op maandag 10 september in Hoofddorp.

Uitnodiging: Samen werken aan technisch vmbo in Flevoland

Tijdens de provinciale werkbijeenkomst “Samen werken aan technisch vmbo in Flevoland” gaan uiteenlopende spelers vanuit het onderwijs, het bedrijfsleven en de regionale overheid met elkaar het gesprek aan. Onderwerp is de toekomst van het technisch vmbo in Flevoland en de regionale planvorming in het kader van de investeringen uit het regeerakkoord. Ondernemers zijn zeer welkom!

Vrienden Vakcollege worden Vrienden Technisch beroepsonderwijs

De drie scholen voor voortgezet onderwijs in Lelystad gaan fuseren en een nieuwe onderwijsaanpak invoeren. Daarbij wordt het huidige Vakcollege geïntegreerd in het vmbo. Voor de ‘Vrienden van het Vakcollege’ aanleiding hun naam aan te passen.